Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót. Prace modernizacyjne polegające na przebudowie sklepu Tesco na Netto w Człuchowie.

Wykonanie prac budowlano-montażowo-remontowych na nieruchomości zabudowanej sklepem prowadzonym pod szyldem „TESCO”, których celem jest zmiana obecnego formatu na format „Netto”. Powierzchnia całkowita 3.000 m2, kubatura 15.000 m3. Prace rozbiórkowe, budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne.

Inwestor: Tesco Sp. z o.o.