Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót.

Prace modernizacyjne polegające na przebudowie sklepu Tesco na Netto w Sulechowie. Wykonanie prac budowlano-montażowo-remontowych na nieruchomości zabudowanej sklepem prowadzonym pod szyldem „TESCO”, których celem jest zmiana obecnego formatu na format „NETTO”. Powierzchnia całkowita: 3122 m2, kubatura: 16076 m3.. Prace rozbiórkowe, budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne.

Inwestor: Tesco sp. z o.o.