Przedmiot umowy: Przebudowa Punktu Widokowego wraz z Tarasem Widokowym na 49 kondygnacji w Sky Tower we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich

Zakres prac obejmuje: włącznie z dostosowaniem wszystkich instalacji, pracami budowlanymi i szerokim zakresem wysoko inżynieryjnych prac konstrukcyjnych oraz nadbudową jednego z najwyższych szybów dźwigowych we Wrocławiu.
Po zakończeniu prac powierzchnia będzie umożliwiała oglądanie panoramy dolnego śląska w zakresie blisko 360 stopni, wyjścia na taras widokowy czy skorzystania oferty baru.
Powierzchnia przebudowy: ponad 650 m2.

Inwestor: Olimp Investment Sp. z o.o.