Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo przebudowy powierzchni na obiekcie Sky Tower.

Przebudowa istniejących lokali usługowych i połączenie ich w lokal +1.F.01 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokal usług typu fitness w budynku B1 Sky Tower. Powierzchnia 1.500 m2, kubatura 10.500 m3.  Prace rozbiórkowe, budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne.

Inwestor: Sky Tower S.A.