Przedmiot umowy: Budowa budynku handlowego ALDI wraz z rozbiórkami, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową układu drogowego we Wrocławiu przy ul. Pełczyńskiej.

Celem głównym realizacji inwestycji jest budowa obiektu handlowego ALDI wraz z przyległym lokalem usługowym o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej: 2331 m2. W ramach robót wykonane zostaną rozbiórki mające na celu przygotowanie terenu pod budowę, parkingi i chodniki o powierzchni: 2083 m2 oraz tereny zielone o powierzchni 1191 m2. W celu zachowania optymalnej funkcjonalności inwestycji zostanie przebudowany także układ drogowy ulicy Pełczyńskiej.

Inwestor: Aldi Sp. z o.o.