Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo Retail Parku we Wrocławiu przy ul. Rychtalskiej.

Proces inwestycyjny obejmujący budowę parku handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkingiem. Powierzchnia całkowita 3.100 m2, kubatura 18.000 m3. Roboty ziemne, żelbetowe, murowe, elewacyjne, dachowe, wykończeniowe, powierzchnie utwardzone, tereny zielone, sieci i przyłącza, instalacje elektryczne oraz sanitarne.

Inwestor: Dan Mark Joanna Danys