Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót.

Kompleksowe wykonawstwo robót budowlano-instalacyjnych, mających na celu wydzielenie budynku F (segment A i B ) wraz z łącznikiem od pozostałej części Obiektu. Wykonawstwo robót ziemnych, wykończeniowych, instalacji elektrycznych oraz sanitarnych.

Inwestor: Orange Polska S.A.