Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót.

Realizacja przebudowy obiektu handlowego w standardzie „pod klucz” wraz z dojazdami, wyjazdami i objazdami oraz parkingami, jak i instalacjami zaopatrującymi media, terenami zielonymi.
Roboty i prace z zakresu budowy, czynności odbiorowe, kompleksowa realizacja robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych, wykonanie kompletnych prac ziemnych:
– sieci teletechnicznych, wody, kanalizacji ściekowej grawitacyjnej, kanalizacji deszczowej i przyłączy prądu do budynku,
– miejsc parkingowych, chodników, placów, dróg, terenów zielonych, wjazdów i wyjazdów, dróg dostawczych, oznakowania organizacji ruchu, oświetlenia zewnętrznego, kompletne uzbrojenie.

Kubatura: 6884,85m3; pow. zabudowy: 1 203,62m2
Inwestor: Europrojekt Beta Saller Polbau Sp. z o.o. Sp. k.