Przedmiot umowy: Przebudowa i rozbudowa budynku handlowo-usługowego Jeronimo Martins Polska (Biedronka).

Zakres prac obejmuje:
–  projekt techniczny przebudowy oraz rozbudowy budynku handlowo-usługowego,
– wykonanie zabudowy podcienia od strony wejścia głównego wysuwając wejście główne w obrys nowej ściany zewnętrznej, nowe przebicia okienne i drzwiowe,
– posadowienie nowej konstrukcji ławy żelbetowej,
– wzmocnienie konstrukcji ścian w budynku za pomocą słupów żelbetowych,
– prace remontowe, sanitarne oraz elektryczne.
Powierzchnia całkowita wynosi 1 427,65 m2, kubatura: 7 138,25 m3.

Inwestor: Fuste Polska Sp. z o.o.