Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót

Inwestycja budowlana w stanie gotowym „pod klucz” budynku handlowego sieci ALDI we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej, włącznie z instalacjami zewnętrznymi, miejscami parkingowymi oraz drogami przejazdowymi w tym przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i linii kablowej niskiego napięcia dla oświetlenia drogi.
Zakres prac obejmuje: usunięcie i zutylizowanie obiektów budowlanych, budynków, budowli i urządzeń budowlanych; roboty ziemne, żelbetowe, murowe, elewacyjne, dachowe, wykończeniowe; powierzchnie utwardzone; tereny zielone; sieci i przyłącza; instalacje elektryczne oraz sanitarne.
Powierzchnia zabudowy: 1714,23m2, kubatura: 18022,44 m3.

Inwestor: ALDI Sp. z o.o.