Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót.

Prace modernizacyjne polegające na przebudowie sklepu Tesco na Netto w Międzyrzeczu. Wykonanie prac budowlanych, remontowych oraz montażowych budynku, których celem jest zmiana obecnego formatu na format „NETTO” oraz wydzielenie stref dla Najemcy. Powierzchnia całkowita wynosi 3278,69 m2, kubatura 19672,14 m3. Prace budowlane, remontowe, instalacje sanitarne, elektryczne oraz hydrauliczne.

Inwestor: Netto Indygo Sp. z o.o.