Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo przebudowy powierzchni w obiekcie Sky Tower.

Roboty budowlane w obiekcie Sky Tower przy ul. Powstańców Śląskich 95 we Wrocławiu. Przebudowa istniejących lokali usługowych i połączenie ich w lokal +1.UM.01 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na usługi medyczne na kondygnacji piętra +1 w budynku B1 Sky Tower. Powierzchnia całkowita 1257 m2, kubatura 7542 m3. Roboty rozbiórkowe, demontażowe, budowlane, przebudowa elewacji, instalacje sanitarne i mechaniczne oraz elektryczne i teletechniczne.

Inwestor: Sky Tower S.A.