Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót.

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac wykończeniowych w ramach inwestycji PIZZA HUT w Wałbrzychu przy ul. Wieniawskiego 70. Powierzchnia całkowita 154,61 m2, kubatura 881,28 m3. Prace budowlane, wykończeniowe, instalacje sanitarne i elektryczne.

Inwestor: PHU STEP Robert Zawalich