Przedmiot umowy: Wykonanie robót budowlano-montażowych w Lubinie – prace modernizacyjne centralnej pompowni odpadów.
Zakres prac obejmuje:

    • Wykonanie robót demontażowych istniejącego zestawu pompowego, orurowania, podpór oraz robót rozbiórkowych fundamentów,
      Montaż i uruchomienie zestawu pompowego, roboty konstrukcyjne, technologiczne, roboty montażowe i towarzyszące umożliwiające funkcjonowanie zestawu pompowego,
    • Roboty konstrukcyjne dotyczące modernizacji węzła podpór rurociągów tłocznych, tj. roboty rozbiórkowe, demontażowe, konstrukcyjne, fundamentowe, wykonanie nowej suwnicy,
    • Roboty konstrukcyjne dot. naprawy rząpi.

 

Inwestor: BIPROMET Spółka Akcyjna