Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót.

Proces inwestycyjny obejmujący budowę od podstaw w standardzie „pod klucz” budynku handlowego sieci ALDI w Smolcu, przy ul. Chłopskiej, włącznie z instalacjami zewnętrznymi, miejscami parkingowymi oraz drogami przejazdowymi. Roboty ziemne, żelbetowe, murowe, elewacyjne, dachowe, wykończeniowe, powierzchnie utwardzone, tereny zielone, sieci i przyłącza, instalacje elektryczne oraz sanitarne. Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej oraz budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą.
Powierzchnia całkowita: 1560 m2, kubatura: 8096,64 m3.

Inwestor: ALDI Sp. z o.o.