Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót.

Przebudowa istniejącego korytarza w obiekcie w zakresie drogi ewakuacyjnej od sklepu Biedronka wraz z adaptacją WC oraz przebudową witryn przy ul. Powstańców Wlkp. 40 w Jarocinie . Prace rozbiórkowe, budowlane, wykończeniowe, demontaż, instalacje sanitarne i elektryczne.

Inwestor: Europrojekt Delta Saller Polbau Sp. z o.o.