Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót.

Kompleksowe wykończenie „pod klucz” wraz z instalacjami lokalu najmu ALDI w Parku Handlowym przy pl. Sprzymierzeńców 11 w Złotoryi. Powierzchnia całkowita: 1745 m2, kubatura: 8715 m3.. Prace rozbiórkowe, budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne.

Inwestor: Saller Polbau Poland Projekt Epsilon Sp. z o.o. Sp.k.