Przedmiot umowy: Podpisanie umowy z Gusan Construction Co.LTD na generalne wykonawstwo stanu surowego obiektów przemysłowych dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne w Policach:

1.    Budynek Stacji Elektroenergetycznej  

Budynek dwukondygnacyjny o max. wymiarach rzutu o wymiarach 112,80×35,54 m
Główny układ konstrukcyjny budynku stanowią słupy o wymiarach 600 x 600mm i belki żelbetowe o wymiarach 400 x 800mm.
•    Powierzchnia zabudowy    3128,34 m2
•    Powierzchnia użytkowa    4408,21 m2
•    Kubatura                          25 770,94 m3
•    Wysokość budynku     9,75 m

2.    Budynek Techniczny Automatyki   

Wykonano parterowy budynek, niepodpiwniczony, o  konstrukcji żelbetowej. Ma kształt prostokąta o wymiarach w osiach 35,00 x 21,00m. Budynek posadowiony jest bezpośrednio na stopach fundamentowych o zróżnicowanych wymiarach od 2.2 x 2.2m do 3.0 x 3.0m
•    Powierzchnia zabudowy    776,99 m2
•    Powierzchnia użytkowa    670,09 m2
•    Kubatura                          4 346,73 m3
•    Wysokość budynku: 5,73 m

3.    Budynek Stacji Elektroenergetycznej

Ściany zewnętrzne wypełniające i wewnętrzne działowe są murowane z bloczków SILKA.
Budynek przykryty jest płaskim stropodachem w poziomie +15,825m, który stanowi płyta żelbetowa grubości 15cm oparta na belkach żelbetowych o wymiarach 500 x 900mm. Przy budynku wykonano komory żelbetowe jako wydzielone przestrzenie pod transformatory.
•    Powierzchnia użytkowa    2 186,83 m2
•    Kubatura                          14 833,64 m3
•     Wysokość budynku: +3,30m/+4,15m, +9,425m/+10,625m

4.    Magazyn nadtlenków 

Budynek jednokondygnacyjny, o prostym układzie przestrzennym. Rzut na planie prostokąta o wym. 4,06×26,66 m.
•    Powierzchnia zabudowy – z obwałowaniami    1 460,69 m2
•    Powierzchnia zabudowy – z osłoną        416,25 m2
•    Powierzchnia zabudowy – sam budynek        108,24 m2
•    Powierzchnia użytkowa                75,15 m2
•    Kubatura – sam budynek                416,43 m3
•    Wysokość budynku:   4,2 m

5.    Budynek pompowni wody p.poż i wody pitnej

Fundamenty pod budynek: stopy fundamentowe.
Budynek składa się z 8 rzędów słupów. Obiekt podzielony został na dwie sekcje. W każdej z nich zamontowana będzie suwnica.
Szerokość budynku: 10,500 m
Długość budynku: 38,200 m
Powierzchnia zabudowy: 402 m2
Kubatura: 3609,9 m3