Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót.

Generalne Wykonawstwo obiektu handlowego w standardzie sklepu spożywczego, wraz z rampą dostawczą i instalacjami, zagospodarowaniem terenu zieleni i urządzeń reklamowych przy ul. Zamenhofa 20a w Śremie. Powierzchnia całkowita 1213 m2, kubatura 8908 m3. Wykonano roboty ziemne, żelbetowe, murowe, elewacyjne, dachowe, wykończeniowe, powierzchnie utwardzone, tereny zielone, sieci i przyłącza, instalacje elektryczne oraz sanitarne.

Inwestor: Markt Saller Polbau Sp. z o.o. Sp.k.