Przedmiot umowy: Prace rozbiórkowe, budowlane oraz instalacje sanitarne i elektryczne w budynku Sky Tower.

Przebudowa części kondygnacji piętra  w zakresie wydzielenia nowych lokali usług gastronomicznych, części wspólnych, pomieszczeń socjalnych i powierzchni biurowych w budynku B1 Sky Tower. Powierzchnia przebudowy 2.500 m2, kubatura 15.000 m3. Prace rozbiórkowe, budowlane oraz instalacje sanitarne i elektryczne.

Inwestor: Sky Tower S.A.