Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót.

Wykonanie prac budowlanych dotyczących rozbiórki, przebudowy i remontu obiektu handlowego przy ul. Żwirki i Wigury w Kutnie oraz przebudowa przynależącego do niego parkingu.

Inwestor: Markt Saller Polbau Sp. z o.o. Sp.k.