KUTNO, PARK HANDLOWY S1, ŻWIRKI I WIGURY/GRUNWALDZKA

WAŁBRZYCH, WIENIAWSKIEGO

W ramach Generalnego Wykonawstwa SPS BUDOWNICTWO Sp.z o.o. wykonała: przebudowę lokali do stanu deweloperskiego oraz prace wyburzeniowe, wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu pod urządzenia i przewody wentylacyjno-grzewcze oraz wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji dachu. Powierzchnia dachu to ok 3200 m2, łączna powierzchnia wynosi ok 1359 m2, a kubatura ok 4542 m3. Ponadto zostały wykonane roboty „pod klucz” lokali na potrzeby nowych najemców – łączna powierzchnia ok 1046 m2, kubatura ok 3663 m3.