Lubin, Marii Skłodowskiej-Curie

Lubin, Marii Skłodowskiej-Curie

Wykonanie robót budowlano-montażowych – prace modernizacyjne centralnej pompowni odpadów w Lubinie.
Wykonanie robót demontażowych istniejącego zestawu pompowego, orurowania, podpór oraz robót rozbiórkowych fundamentów. Montaż i uruchomienie zestawu pompowego, roboty konstrukcyjne, technologiczne, roboty montażowe i towarzyszące umożliwiające funkcjonowanie zestawu pompowego.
Roboty konstrukcyjne dotyczące modernizacji węzła podpór rurociągów tłocznych, tj. roboty rozbiórkowe, demontażowe, konstrukcyjne, fundamentowe, wykonanie nowej suwnicy, roboty konstrukcyjne dot. naprawy rząpi.