POLIMERY POLICE, KUŹNICKA

POLIMERY POLICE, KUŹNICKA

Zakres prac na obiekcie Polimery Police obejmował kompleksowe wykonanie prac żelbetowych na budynkach: 1. Budynek Stacji Elektroenergetycznej, 2. Budynek Stacji Elektroenergetycznej, 3. Budynek Techniczny Automatyki, 4. Budynek Pompowni Wody PPOŻ i wody pitnej, 5. Budynek Nadtlenków, 6. Magazyn Chloru, 7. Budynek Pomp Ciepła, 8. Budynek Pomp Gazu, 9. Stacja Transformatorowa, 10. Magazyn Chemikaliów.