Sandomierz, Błonie

Sandomierz, Błonie

 

Kompleksowa budowa zakładu do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego.
Głównym obiektem w ramach inwestycji jest budynek produkcyjny z instalacją technologiczną do produkcji granulatu wapiennego tworzonego z przywożonego surowca skalnego. Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się hale magazynowe na produkt gotowy oraz wiatę na surowiec do produkcji. Uzupełnieniem dla całej inwestycji jest szereg budynków i budowli towarzyszących wspierających proces produkcji i organizacji produkcji na terenie projektowanego zakładu oraz niezbędne infrastruktura techniczna w postaci dróg, placów manewrowych i instalacji. W ramach w/w infrastruktury towarzyszącej zaprojektowano: budynek kontenerowej stacji kontenerowej, stacja gazu LNG, silos magazynowe z wagami samochodowymi, zbiorniki buforowe wody technologicznej podziemne i naziemne, magazyn oleju ON oraz zbiorniki wody p.poż i opadowej.
Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów na terenie inwestycji to 8234,50m2, a nawierzchnie utwardzone stanowią 24 066,56m2.