SŁAWNO, KUPIECKA

SŁAWNO, KUPIECKA

Generalne wykonawstwo robót, prace modernizacyjne polegające na przebudowie sklepu Tesco na Netto w Sławnie. Wykonano prace budowlano-montażowo-remontowe na nieruchomości zabudowanej sklepem prowadzonym pod szyldem „TESCO”, których celem była zmiana poprzedniego formatu na format „Netto”. Powierzchnia całkowita 3.000 m2, kubatura 15.000 m3. Zakres prac obejmował prace rozbiórkowe, budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne.