WROCŁAW, RYCHTALSKA 8

WROCŁAW, RYCHTALSKA 8

Generalne wykonawstwo Retail Parku we Wrocławiu przy ul. Rychtalskiej. Proces inwestycyjny obejmował budowę parku handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkingiem. Powierzchnia całkowita 3.100 m2, kubatura 18.000 m3. Wykonano roboty ziemne, żelbetowe, murowe, elewacyjne, dachowe, wykończeniowe, powierzchnie utwardzone, tereny zielone, sieci i przyłącza, instalacje elektryczne oraz sanitarne.