WROCŁAW, SKY TOWER – FOODCOURT I QIAGEN

WROCŁAW, SKY TOWER – FOODCOURT I QIAGEN

W ramach projektu ST02 wykonano prace rozbiórkowe, budowlane oraz instalacje sanitarne i elektryczne w budynku Sky Tower. Zakres prac obejmował przebudowę części kondygnacji piętra +1 w zakresie wydzielenia nowych lokali usług gastronomicznych, części wspólnych, pomieszczeń socjalnych i powierzchni biurowych w budynku B1 Sky Tower. Powierzchnia przebudowy 2.500 m2, kubatura 15.000 m3. Projekt ST03 to generalne wykonawstwo powierzchni biurowych w budynku Sky Tower. Adaptacja powierzchni na potrzeby pomieszczeń biurowych w budynku B1 Sky Tower. Powierzchnia całkowita 2.500 m2, kubatura 15.000 m3. Zakres prac obejmował prace budowlane, instalacje elektryczne instalacje sanitarne.