Aldi Sp. z o.o.

Firma SPS Budownictwo Sp. z o.o. w ramach umowy zrealizowała prace rozbiórkow i budowlane oraz następujące instalacje: wentylacji, klimatyzacji, wod-kan, elektryczne techniczne. Prace były prowadzone na „czynnym obiekcie” co wymagało ścisłej współpracy z działem technicznym oraz zarządcą obiektu.