Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót.

Kompleksowa realizacja robót budowlano-instalacyjnych, polegających na adaptacji powierzchni biurowej dla potrzeb Zamawiającego w budynku MIDPOINT 71 we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9. Prace demontażowe, rozbiórkowe, budowlane, remontowe, instalacyjne oraz elektryczne. Powierzchnia całkowita: 789,45 m2 , kubatura: 2723,60 m3 .

Inwestor: CCC S.A.