Przedmiot umowy: Generalne wykonawstwo robót.

Kompleksowa realizacja robót budowlano-instalacyjnych, polegających na adaptacji powierzchni biurowej dla potrzeb Zamawiającego w budynku MIDPOINT 71 we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9. Prace demontażowe, rozbiórkowe, budowlane, remontowe, instalacyjne oraz elektryczne. Powierzchnia całkowita: 1415,25 m2 , kubatura: 4882,61 m3.

Inwestor: Modivo S.A.