BUDOWA HALI PRZEMYSŁOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – BIUROWYM

BUDOWA HALI PRZEMYSŁOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – BIUROWYM

BUDOWA HALI PRZEMYSŁOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – BIUROWYM

Generalne Wykonawstwo hali przemysłowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym. W budynku biurowym wykonano na parterze pomieszczenie ekspozycji, recepcję, salę konferencyjną, aneks socjalny oraz toalety. Na piętrze znajdują się pokoje biurowe, sekretariat, serwerownia, archiwum, aneks socjalny oraz toalety. Hala posiada wydzieloną część socjalną z osobnym wejściem od strony północno- wschodniej. Znajdują się tam szatnie, umywalnie z wc, pomieszczenie socjalne, kotłownia oraz toaleta dla niepełnosprawnych. Kubatura – 9 913,92 m3, powierzchnia zabudowy – 1 177,67 m2, powierzchnia całkowita – 1 488,51 m2, powierzchnia użytkowa – 1 343,97 m2.

POLIMERY POLICE, KUŹNICKA

POLIMERY POLICE, KUŹNICKA

POLIMERY POLICE, KUŹNICKA

Zakres prac na obiekcie Polimery Police obejmował kompleksowe wykonanie prac żelbetowych na budynkach: 1. Budynek Stacji Elektroenergetycznej, 2. Budynek Stacji Elektroenergetycznej, 3. Budynek Techniczny Automatyki, 4. Budynek Pompowni Wody PPOŻ i wody pitnej, 5. Budynek Nadtlenków, 6. Magazyn Chloru, 7. Budynek Pomp Ciepła, 8. Budynek Pomp Gazu, 9. Stacja Transformatorowa, 10. Magazyn Chemikaliów.